Followhissteps.com

รู้จัก "พระเยซู" แหล่งของชีวิตที่ครบบริบูรณ์

7. กิจการของอัครทูต

เล่มนี้ทำให้ประวัติศาสตร์พันธสัญญาใหม่สมบูรณ์ เริ่มจากพระเยซุเสด็จสู่สวรรค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาในวันเพ็นเทคอสต์ และคริสเตียนขยายตัวจาก 200 คนเป็นชุมนุมใหญ่ทั่วอาณาจักรโรมัน ข้อความสำคัญที่สุดคือ "ท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม  ทั้งแคว้นยูเดีย  แคว้นสะมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก" (กิจการ 1:8)

เนื้อเรื่อง

บทนำ: รอคอยพระวิญญาณ (1)
 • พระเยซูจากสาวกไป  (1:1-11)
 • เลือกคนแทนยูดาส อิสคาริโอท (1:12-26)
ภาคที่ 1: การประกาศในเยรูซาเล็ม (2 :1-8:3)
 • วันเพ็นเทคอสต์ (2:1-42)
 • ภาพย่อๆ ของคริสเตียนกลุ่มแรก (2:43-47)
 • เปโตรและยอห์นเป็นพยาน (3:1-4:31)
 • ชีวิตคริสตจักรยุคแรก (4:32-6:7)
 • สเทเฟนถูกไต่สวนและถูกฆ่าตาย (6:8-8:3)
ภาคที่ 2: ประกาศทั่วปาเลสไตน์ (8 :4-9:31)
 • ข่าวประเสริฐในสะมาเรีย (8:4-25)
 • ฟีลิปและขันทีชาวเอธิอเปีย (8:26-40)
 • เซาโลกลับใจและติดต่อผู้นำคริสตจักร (9)
ภาคที่ 3: เปโตรทำพันธกิจโลก (9:32-12:25)
 • เปโตรอยู่ในลิดดากับยัฟฟา (9:32-43)
 • เปโตรเห็นนิมิต (10:1-11:18)
 • คริสเตียนในอันทิโอก (11:19-30)
 • เฮโรดข่มเหงคริสเตียน (12:1-24)
ภาคที่ 4: ประกาศทั่วอาณาจักรโรมัน (13-28)
 • การเดินทางครั้งแรกของเปาโล (13-14)
 • ประชุมสภาคริสเตียนที่เยรูซาเล็ม (15:1-35)
 • การเดินทางครั้งที่สอง (15:36-18:23)
 • การเดินทางครั้งที่สาม (18:24-21:16)
 • เปาโลถูกจำคุกที่เยรูซาเล็มและซีซารียา (21:17-26:32)
 • เปาโลเดินทางไปยังโรม (27:1-28:15)
 • เปาโลอยู่ที่โรม (28:16-31)

ผู้เขียน เวลา และสถานการณ์

หมอลูกาเพื่อนชาวต่างชาติของเปาโลเขียนทั้งลูกาและกิจการ ในกิจการมีอยู่ตอนหนึ่งผู้เขียนเปลี่ยนสรรพนามจาก "เขา" เป็น "เรา" อย่างกะทันหัน ซึ่งชี้ว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์ เมื่อได้พิจารณาดูเพื่อนร่วมทางของเปาโลอย่างละเอียดแล้ว เห็นชัดว่าผู้เขียนคือลูกา เขาอาจเป็นผู้เขียนพระคัมภีร์คนเดียวที่ไม่ได้เป็นยิว เขาเขียนกิจการได้ถูกต้องเฉกเช่นนักประวัติศาสตร์เลยทีเดียว ทำให้เรารู้ระบบการปกครองของอาณาจักรโรมันดีขึ้น ทั้งหมดกินเวลาประมาณ 30 ปีเศษ จากวันเพ็นเทคอสต์ใน ค..30 จนถึงเปาโลถูกคุมตัวที่โรมราว ค.. 61-63

เหตุการณ์สำคัญ

 • พระเยซูเสด็จสู่สวรรค์ (1)
 • พระวิญญาณเสด็จมาในวันเพ็นเทคอสต์ (2)
 • สเทเฟนแก้คดีและถูกฆ่าตาย (7)
 • เซาโล (เปาโล) กลับใจ (9)
 • เปโตรเห็นนิมิต (10)
 • ประชุมสภาที่เยรูซาเล็ม (15)
 • เปาโลถูกจับกุมและไต่สวน (21-25)
 • เดินทางไปโรม (27-28)

ข้อความที่มีชื่อเสียง

 • คำเทศนาอันเยี่ยมยอดของเปโตร (2:22-24)
 • ภาพย่อๆ ของผู้เชื่อกลุ่มแรก (2:43-47)
 • คริสเตียนใช้ชีวิตร่วมกัน (4:32-35)
 • สเทเฟนแก้คดีด้วยตนเอง (7:1-53)
 • คริสตจักรอันทิโอก (11:19-26)
 • ผู้คุมที่ฟีลิปปี (16:22-34)
 • เปาโลที่เอเธนส์ (17:22-31)
 • เปาโลอำลาผู้ปกครองคริสตจักรเอเฟซัส (20:17-38)
 • เปาโลแก้คดีต่ออากริปปา (26:1-29)

ใจความสำคัญ

กิจการบรรยายถึงการขยายตัว และการถูกข่มเหงของคริสตจักรยุคแรก

ใจความสำคัญ คือ คริสเตียนมิได้เป็นภัยกับเจ้าหน้าที่โรมัน ทุกครั้งที่เกิดการจลาจล ชาวยิวและชาวต่างชาติที่ต่อต้านคริสเตียนต่างหากเป็นผู้ก่อเหตุ แท้จริงศาสนาคริสต์คือศาสนายิวที่บรรลุผลสมบูรณ์ ชาวโรมันควรเล็งเห็นในจุดนี้

ลูกาชี้ชัดว่าพลังที่ทำให้คริสตจักรขยายตัว คือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยมีเปโตรและเปาโลเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญ ฐานทัพแรกของงานประกาศแก่ชาวต่างชาติคือคริสตจักรอันทิโอก ไม่ใช่คริสตจักรเยรูซาเล็ม เรื่องที่ลูกาเล่าชี้ให้เห็นว่าข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ กลุ่มคนธรรมดาที่เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถ "คว่ำโลก" ได้

 

เขียนโดย คุณโปรดปราน

  

 • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน
 • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

hit counter

ได้รับการสนับสนุน web hosting จาก SPAComputer.com และ ThaWang.com