Followhissteps.com

รู้จัก "พระเยซู" แหล่งของชีวิตที่ครบบริบูรณ์

1. บทบัญญัติ

บทนำ

ชาวยิวเรียกหนังสือห้าเล่มแรก (ปฐมกาล-เฉลยธรรมบัญญัติ) ว่โทราห์ หรือธรรมบัญญัติ ในภาษากรีกเรียกว่า เบญจบรรณ หรือหนังสือม้วนห้าเล่ม

แท้จริงกเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าประทานให้กับประชากรของพระองค์ (อิสราเอลโบราณ) นั้นส่วนใหญ่อยู่ในอพยพและเฉลยธรรมบัญญัติ รวมทั้งบัญญัติสิบประการ

ปฐมกาล 1-11 กล่าวถึงจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าทรงสร้างโลกขึ้น รวมทั้งชีวประวัติของอับราฮัมและคนอื่นๆ ที่เป็นต้นกำเนิดของชนชาติอิสราเอล

ตั้งแต่อพยพถึงเฉลยธรรมบัญญัติมุ่งไปที่โมเสส โดยกล่าวถึงเรื่องที่พระเจ้าทรงช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์และนำพวกเขาในถิ่นทุรกันดารหลายสิบปีจนกระทั่งพวกเขาพร้อมจะเข้าไปในแผ่นดินใหม่ที่พระองค์ทรงสัญญาไว้

หนังสือเหล่านี้บอกให้รู้ถึงศาสนาและการนมัสการของอิสราเอลว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในฐานะเป็นประชากรของพระเจ้า และอธิบายของความหมายเทศกาลของการเลี้ยงฉลองต่างๆ ตลอดจนพลับพลาหรือเต็นท์พิเศษที่ถวายแด่พระเจ้า

แม้ว่า 5 เล่มนี้จะแตกต่างกันมากแต่ล้วนกล่าวถึงเรื่องเดียวกัน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าพระราชกิจของพระเจ้ามิใช่แค่จบสิ้นแค่การสร้างโลก แต่พระองค์ยังเรียกบุคคล และชนชาติหนึ่งเพื่อเป็นท่อพระพรแก่คนโลกนี้

กลับสู่ข้างบน

1. ปฐมกาล

ชื่อหนังสือเล่มแรกของพระคัมภีร์มีความหมายว่า จุดกำเนิด เพราะกล่าวถึงจุดเริ่มต้นของหลายๆ อย่างเช่น จุดเริ่มต้นของโลกมนุษย์ ยุคใหม่หลังน้ำท่วม และกำเนิดของชนชาติอิสราเอล

เนื้อเรื่อง

ภาคที่ 1: การทรงสร้างหลังยุคโนอาห์ (1-11)
 • การเนรมิตสร้างโลก (1-2)
 • มนุษย์คู่แรกกบฎ: ความตายเข้ามาในโลก (3)
 • อาดัมถึงโนอาห์ (4-5)
 • โนอาห์กับน้ำท่วมโลก (6-10)
 • หอบาเบล (11)
ภาคที่ 2: อับราฮัมกับครอบครัว (12-50)
 • อับราฮัม อิสอัค เอซาว ยาโคบ และครอบครัวใหม่ของพระเจ้า (12-35)
 • เผ่าพันธุ์ของเอซาว (36)
 • โยเซฟกับพี่น้อง (37-45)
 • ยาโคบกับครอบครัวในอียิปต์ (46-50)

บุคคลสำคัญ

อาดัม เอวา คาอิน อาแบล โนอาห์ อับราอัม ซาราห์ โลท อิสอัค เรเบคาห์ ยาโคบ เอซาว ราเชล เลอาห์ โยเซฟกับพี่น้อง (บุตร 12 คนของยาโคบ/อิสราเอล ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอิสราเอล 12 เผ่า)

เหตุการณ์สำคัญ

 • การสร้างโลกและตกในบาป (1-3)
 • ครอบครัวโนอาห์รอดพ้นจากน้ำท่วม (6-10)
 • พระเจ้าเลือกอับราฮัมและให้พระสัญญา (12)
 • เรื่องอับราฮัม (12-25) อิสอัค (21-28, 35) ยาโคบ (25-30) โยเซฟ (30, 37-50)

สถานที่

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถบตะวันออกกลางและเมโสโปเตเมีย (อิหร่าน/อิรัก) ซึ่งปัจจุบันคืออิสราเอล จอร์แดน เลบานอน และอียิปต์

ช่วงเวลา

ตั่งแต่ 2000 ถึงราว1650 กคศ.

บทเรียนสอนใจ

ปฐมกาลชี้ให้เห็นว่า พระเจ้ายังทรงทำงานอยู่ ทรงเป็นพระผู้สร้างโลกและมนุษยชาติทั้งปวง และทรงให้สิทธิมนุษย์เลือกได้ ทว่ามนุษย์เลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้า ผลคือเขาต้องตัดขาดจากพระองค์ ความทุกข์ทรมานและความตายก็แผ่เข้ามาในโลก แต่พระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งมนุษย์ ทรงเริ่มต้นใหม่กับโนอาห์ และเลือกอับราฮัมกับพงศ์พันธุ์ของเขาให้เป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่จะช่วยมนุษย์ทั้งมวลให้รอด

กลับสู่ข้างบน

2. อพยพ

ชื่อนี้มีความหมายว่า ออกไป หรือ จากไป ในเล่มนี้พระเจ้าช่วยอิสเอลให้พ้นจากการเป็นทาสในอียีปต์โดยตั้งโมเสสเป็นผู้นำ

เนื้อเรื่อง

ภาคที่ 1: พระเจ้าทรงปลดปล่อยคนอิสราเอลให้พ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์ (1-15)
 • ทาสในอียิปต์ (1)
 • โมเสสชีวิตในช่วงแปดสิบปีแรก  (2-4)
 • อาโรนและกษัตริย์อียิปต์ (5-11)
 • ปัสกา และข้ามทะเลแดง (12-15)
ภาคที่ 2: เดินทางไปภูเขาซีนาย (16-18)
ภาคที่ 3 พระเจ้าทำพันธสัญญากับอิสราเอลและประทาพระบัญญัติ (19-24)
ภาคที่ 4: เต็นท์พิเศษ (พลับพลา) และกเกณฑ์การนมัสการ 25-40

บุคคลสำคัญ

โมเสส อาโรน มิเรียม ฟาโรห์ในอียิปต์

เหตุการณ์สำคัญ

 • ทารกโมเสสรอดตาย (2)
 • พระเจ้าเรียกโมเสสเป็นผู้นำอิสราเอล (3)
 • ภัยพิบัติสิบประการ (7-12)
 • ปัสกาครั้งแรก (12)
 • ข้ามทะเลแดง (14)
 • พระเจ้าประทานบัญญัติสิบประการ (20)
 • พระเจ้าทำพันธสัญญากับอิสราเอล (23-24)
 • สร้างวัวทองคำ (32)
 • สร้างพลับพลา (36)

สถานที่

เหตุการณ์ในอพยพเกิดขึ้นที่ประเทศอียิปต์ (สามเหลี่ยมแม่น้ำไนล์ ) และคาบสมุทรซีนาย

ช่วงเวลา

ประมาณ 100 ปี ราว 1325-1225 กคศ.

บทเรียนสอนใจ

อพยพแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงทำงานในประวัติศาสตร์ ปลดปล่อยชนชาติของพระองค์พ้นจากการเป็นทาสและประทานชีวิตใหม่ พร้อมกับกฎเกณฑ์สำหรับการดำเนินชีวิต การปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และการนมัสการอย่างที่พระเจ้าพอพระทัย พลับพลาที่พระองค์สั่งให้สร้างขึ้นบ่งชี้ว่าพระองค์เลือกที่จะอยู่ฝ่ายอิสราเอล เพราะพระองค์สถิอยู่ที่จุดกึ่งกลางค่าย

พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับประชากรของพระองค์ ทรงทราบทุกสิ่งที่เกิดขึ้น และคอยช่วยเหลือ ข้อเท็จจริงยิ่งใหญ่นี้ยังเป็นจริงในปัจจุบัน ผู้เชื่อที่ถูกข่มเหงจำนวนมากได้รับการเล้าโลมใจจากเล่มนี้เป็นพิเศษ

กลับสู่ข้างบน

3. เลวีนิติ

หนังสือที่เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์นี้พระเจ้าให้อิสราเอลผ่านทางโมเสส ชื่อนี้ได้จากชื่อเผ่าเลวี ผู้นำนมัสการร่วมกับปุโรหิต

เนื้อเรื่อง

 • กฎเกี่ยวกับเครื่องบูชา (1-7)
 • อาโรนเป็นมหาปุโรหิต กฎปุโรหิต (8-10)
 • กฎอาหาร โรคสะอาดและไม่สะอาด (11-15)
 • วันลบล้างบาป (16)
 • กฎเกณฑ์ นมัสการ และเทศกาล (17-27)

บุคคลสำคัญ

อาโรน ปุโรหิต และคนเลวี

เหตุการณ์สำคัญ

 • การตั้งอาโรนเป็นมหาปุโรหิตคนแรก (8)
 • วันลบบาป ปัสกา ผลแรก อยู่เพิง (23)

สถานที่

อิสราเอลรอนแรมในคาบสมุทรซีนาย

ข้อความที่มีชื่อเสียง

"เจ้าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง" (เลวีนิติ 19:18)
(พระเยซูใช้สรุปบัญญัติ)

บทเรียนสอนใจ

พระเจ้าหวังให้ทุกคนทำตามพระบัญญัตินี่ ไม่ได้หมายความว่าคนทุกยุคต้องถือตามกฎเกณฑ์ทุกข้อในเลวีนิติ แม้ว่าควรทำให้ถูกต้องตามหลักสุขภาพอนามัย แต่ความจริงถาวรเบื้องหลังกฎเหล่านี้ คือ พระเจ้าบริสุทธิ์และดีพร้อม ส่วนมนุษย์เห็นแก่ตัวและดื้อดึง ความบาปแยกเราจากพระเจ้า จึงต้องมีหนทางนำไปสู่การคืนดีกับพระองค์ เครื่องสัตวบูชาเล็งถึงหนทางนั้น ผลของบาปคือความตาย และความตายของสัตว์เล็งถึงพระเยซูผู้เป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์และพอเพียงสำหรับบาปของคนทั้งโลก

กลับสู่ข้างบน

4. กันดารวิถี

อิสราเอลวนเวียนในคาบสมุทรซีนาย 40 ปี หลังจากหนีจากอียิปต์ ชื่อนี้ในภาษาฮีบรู หมายถึง ตัวเลขซึ่งได้มาจากการสำรวจสำมะโนประชากรสองครั้งที่บันทึกในเล่มนี้

เนื้อเรื่อง

ภาคที่ 1: ภูเขาซีนาย-เตรียมรื้อค่าย (1-9)
 • สำรวจสำมะโนประชากร (1)
 • จัดที่พักให้เผ่าต่างๆ (2)
 • หน้าที่ปุโรหิตและคนเสวี กฎต่างๆ (3-8)
 • ปัสกาครั้งที่สอง (9)
ภาคที่ 2: จากซีนายไปโมอับ (10-21)
ภาคที่ 3: เหตุการณ์ในโมอับ (22-32)
ภาคที่ 4: คำสอนถึงแผ่นดินใหม่ (33-36)

สถานที่

ภูเขาซีนายและคาบสมุทรซีนาย

เหตุการณ์สำคัญ

 • มิเรียมถูกลงโทษ (12)
 • รายงานของผู้สอดแนมสิบสองคน 13 บ่น ไม่เชื่อฟัง ถูกลงโทษ เร่ร่อนสี่สิบปี (14)
 • ลองดีกับโมเสสและอาโรน (16-17)
 • ภัยจากงูพิษ (21)
 • บาลาอัมและลา (22)
 • เลือกโยชูวาเป็นผู้นำ (27)

บุคคลสำคัญ

โมเสส อาโรน คาเลบ โยชูวา บาลาอัม และบาลาค

ข้อความที่มีชื่อเสียง

"ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพร...ประทานสวัสดิภาพแก่ท่าน" (กันดารวิถี 6:24-26)
(คำอวยพรจากพระเจ้าที่ให้กับประชาชน)

บทเรียนสอนใจ

ความสัตย์ซื่อของพระเจ้า และการไม่เชื่อฟังของอิสราเอล พระเจ้าอดกลั้นพระทัยอย่างที่สุด ทรงห่วงใยและเลี้ยงดูอิสราเอลด้วยความรัก แต่ในที่สุดต้องลงโทษในความไม่เชื่อฟัง เพราะมิฉะนั้นอาจสายเกินแก้

กลับสู่ข้างบน

5. เฉลยธรรมบัญญัติ

บันทึกคำกล่าวของโมเสสหลังจากวนเวียนอยู่หลายสิบปีและก่อนเข้าสู่แผ่นดินพระสัญญา ชื่อหนังสือหมายถึง "บัญญัติครั้งที่ 2" เล่มนี้ช่วยอิสราเอลให้คิดไตร่ตรองว่าจะประยุกต์พระบัญญัติมาใช้ในชีวิตได้อย่างไร

เนื้อเรื่อง

 • โมเสสรำลึกถึงอดีต (1-4)
 • โมเสสเรียกร้องให้ทำตามพระบัญญัติ (5-26)
 • การปฏิบัติตัวในแผ่นดินใหม่ (27-28)
 • รื้อฟื้นพันธสัญญา (29-30)
 • โมเสสมอบตำแหน่งผู้นำให้โยชูวา (31-33)
 • มรณกรรมของโมเสส (34)

สถานที่

ที่ราบฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน

ช่วงเวลา

ใกล้เข้าแผ่นดินพระสัญญาราว 1230 กคศ.

บุคคลสำคัญ

โมเสสและโยชูวา

เหตุการณ์สำคัญ

 • เรื่องของผู้สอดแนมสิบสองคน (1)
 • พระเจ้าลงโทษ: สี่สิบปีในถิ่นทุรกันดาร (2)
 • บัญญัติสิบประการ (5)
 • แต่งตั้งโยชูวา (31)
 • มรณกรรมของโมเสส (34)

ข้อความที่มีชื่อเสียง

"ท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกำลังของท่าน" (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-6)
(เป็นข้อความที่พระเยซูใช้สรุปบทบัญญัติ)

"มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หามิได้ แต่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยทุกสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า" (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:3)
(ขณะที่ซาตานมาทดลอง พระเยซูได้ตรัสตอบด้วยข้อนี้และอีกสองประโยคจากเฉลยธรรมบัญญัติ 6:13,14,16)

บทเรียนสอนใจ

แม้เล่มนี้ได้ชื่อว่าบัญญัติที่ตอกย้ำครั้งที่สอง แต่จุดสำคัญคือการเชื่อฟัง เมื่อเราเลือกเชื่อฟังพระเจ้า เราก็เลือกชีวิต เพราะพระเจ้าให้รางวัลตามความเชื่อฟังที่ไม่ได้มาจากความกลัวแต่มาจากความรัก ส่วนการไม่เชื่อฟังนำไปสู่ความทุกข์และความตาย

กลับสู่ข้างบน 

เขียนโดย คุณโปรดปราน

  

 • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน
 • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

hit counter

ได้รับการสนับสนุน web hosting จาก SPAComputer.com และ ThaWang.com