Followhissteps.com

รู้จัก "พระเยซู" แหล่งของชีวิตที่ครบบริบูรณ์

เรื่องราวหนุนใจ

เรื่องราวสั้น ๆ สำหรับผู้สนใจ

หนังสือหนุนใจที่น่าสนใจ สำหรับทุก ๆ ท่าน

เรื่องสั้นหนุนใจ สำหรับทุกท่าน

เรื่องราวเกี่ยวกับคริสมาส

เรื่องราวเกี่ยวกับวันอีสเตอร์

เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก

ความรู้และเรื่องราวเสริมสร้างสำหรับคริสเตียน

หนังสือเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคริสเตียน

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน
  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

hit counter

ได้รับการสนับสนุน web hosting จาก SPAComputer.com และ ThaWang.com